Hạn nộp lệ phí trước bạn khi sang tên sổ đỏ 2021

Hạn nộp lệ phí trước bạn khi sang tên sổ đỏ 2021. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạn của cơ quan thuế thì phải nộp lệ phí trước bạ.

 

 

Hạn nộp hồ sơ, hạn nộp lệ phí trước bạ

 

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cùng với thời hạn nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế).

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho nhà đất có hiệu lực phải nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

 

Hạn nộp lệ phí trước bạ – Hạn nộp lệ phí trước bạn khi sang tên sổ đỏ 2021

Căn cứ Khoản 8 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo, trừ trường hợp người nộp thuế được ghi nợ lệ phí trước bạ.

 

Công thức tính lệ phí trước bạ

 

Căn cứ Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi sang tên giấy chứng nhận được xác định theo công thức:

 

Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% * giá tính lệ phí trước bạ.

 

Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất được quy định như sau:

Trường hợp 1: giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

 

Được tính cụ thể theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% * giá chuyển nhượng (tổng số tiền phải trả ghi trong hợp đồng).

 

Trường hợp 2: Giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà bằng hoặc thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành.

Cách tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất:

Lệ phí trước bạ = 0.5% * diện tích * gián 1m2 tại bảng giá đất.

Cách tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu nhà ở:

Lệ phí trước bạ = 0.5% * (diện tích * giá 1m2 * tỷ lệ % chất lượng còn lại).

Phước Sửu

Theo Baoxaydung.com.vn

Rate this post

Bài viết liên quan