Từ giờ ngân hàng ĐƯỢC PHÉP PHÁ SẢN, người gửi tiền phải biết những điều này để không bị MẤT TRẮNG

Từ giờ ngân hàng ĐƯỢC PHÉP PHÁ SẢN, người gửi tiền phải biết những điều này để không bị MẤT TRẮNG

 

 

Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi đã chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, cho phép các ngân hàng yếu kém được phép phá sản. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo quyền lợi người gửi tiền khi ngân hàng phá sản sẽ như thế nào vẫn chưa được đề cập đến. Khiên dư luận đang còn nhiều băn khoăn và tranh cãi trái chiều.

 

Ngân hàng được phép phá sản.

 

Trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) được Quốc hội hóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Không có quy định nào về mua bắt buộc một TCTD với giá 0 đồng. Thay vào đó, Luật cho phép phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt tại điều 152.

 

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước trình Chính Phủ quyết định chủ trương phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Chính phủ quyết định chủ trương phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt. Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm phối hợp với TCTD được kiểm soát đặc biệt. Bảo hiểm tiên gửi Việt Nam xây dựng phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trình Ngân hàng Nhà nước xem xét.

 

Trong thời hạn 30 ngày kể tư ngày nhận được phương án phá sản. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án. Sau đó trình Chính phủ phê duyệt phương án phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt.

 

Phương án phá sản bao gôm các nội dung tối thiểu như: Đánh giá thực trạng và quá trình xử lý TCTD được kiểm soát đặc biệt được quyết định chủ trương phá sản. Đánh giá tác động của việc thực hiện phương án TCTD được kiểm soát đặc biệt đối với sự án toan của hệ thống TCTD. Phương án chi trả tiền gửi của khách hàng là các nhân. Lộ trình thực hiện và trạch nhiệm triển khai phương án phá sản.

 

Theo Điều 145 của Luật này, trường hợp đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt lâm vào một trong các trường hợp sau đây:

 

Mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất, có guy cơ mất khả năng thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Số lỗ lũy kế của TCTD lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Hai năm liên tục bị xếp hạng yếu kém theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Không duy trì được tỉ lệ an toàn vốn quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời hạn 12 tháng liên tục. Hoặc tỉ lệ an toàn vốn thấp hon 4% trong thời hạn 06 tháng liên tục.

 

Ngân hàng Nhà nước quy định hình thực kiểm soát đặc biệt, thời hạn kiểm soát đặc biệt, gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt, chấm dứt kiểm soát đặc biệt, công bố thông tin về kiểm soát đặc biệt TCTD,….

 

Điều 151 quy định, Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt là ngân hàng thương mại cho bên nhận chuyển giao khi có đủ các điều kiện. Các điều kiện gồm: Giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ âm; Có đề nghị của bên nhận chuyển giao.

 

Trong trường hợp chưa cần tiết phải đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Điều 130a quy định áp dụng sớm can thiệp đối với TCT lâm vào một trong các trường hợp sau. Đó là: Không duy trì được tỉ lệ an toàn vốn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục. Không duy trì được tỉ lệ khả năng chi trẻ trong thời gian 03 tháng liên tục. Xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận văn bản áp dụng can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà nước. TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước thực trạng, nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này và tổ chức triển khai thực hiện. Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh phương án khắc phục nếu xem xét thấy cần thiết.

 

Thời hạn thực hiện phương án khắc phục tố đa không quá 01 năm kể từ ngày có văn bản áp dụng can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà nước.

 

Quyền lợi người gửi tiền ở đâu??

 

Trường hợp ngân hàng phá sản, khách hàng gửi tiền được đền bù như thế nào? Đó là mối quan tâm của nhiều người gửi tiền tại ngân hàng.  

 

Sau đây là các mức đền bù mà người gửi tiền có thể nhận được nếu ngân hàng phá sản:

 

 

75 triệu đồng là số tiền dự kiến chi trả cho người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng phá sản.

 

Theo quy định có hiệu lực áp dụng từ ngày 5/8/2017. Mức trả tiền bảo hiểm đối với tiên gửi của người dân tại các TCTD bị phá sản bao gồm cả gốc và lãi co vay của một các nhân tối da là 75 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, người gửi tiền bên cạnh nhận khoản đền bù của bảo hiểm tiền gửi. Thì sẽ được nhận tiền từ hoạt động thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng phá sản.

 

Theo quy định, khi ngân hàng phá sản, các tài sản của ngân hàng đó sẽ được ưu tiên chi trả cho chủ nợ là các khoản vay đặc biệt đầu tiên. Tiếp đến là những người gửi tiền. Thứ 3 la các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng. Đối tượng tiếp theo được xét duyệt chi trả là người sở hữu trái phiếu ngân hàng. Thứ năm là các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ. Cuối cùng là trả cho cổ đông của ngân hàng phá sản.

 

Bên cạnh đó, sau khi Luật của TCTD sửa đổi được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/01/2017. Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo thông tư quy định cho vay đặc biệt với TCTD được kiểm soát đặc biệt.

 

TCTD chỉ được phép sử dụng khoản vay đặc biệt để hỗ trợ thanh toán vào mục đích chi trả tiền gửi của người gửi tiền là các nhân.

 

Theo dự thảo thông tư, kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt. Dư nợ gốc, lãi của khoản vay tái cấp vốn chuyển thành dư nợ cho vay đặc biệt với lãi suất bằng lãi suất của khoản tái cấp vốn. Thời hạn bằng thời hạn còn lại của khoản tái cấp vốn. Việc xử lý khoản cho vay đặc biệt này thực hiện theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại TCTD hoặc theo phương án cơ cấu lại TCTD được phê duyệt.

 

Khoản vay đặc biệt không được dùng chi trả cho người có liên quan của tổ chức tín dụng, người điều hành, cổ đông sáng lập, người liên quan của người quản lý, người điều hành, cổ đông lớn.

 

Tước mức tiền 75 triệu đồng là số tiền dự kiến chi trả cho người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng phá sản. Bà Trần Thị Huệ, ngụ tại Quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết: “trước đây, bảo hiểm tiền gửi đền bù la 25 triệu đồng, nay nâng lên 75 triệu đồng mà không cần biết số tiên gửi là bao nhiêu. Dù mức bôi thường đã được nâng nhưng vẫn quá thấp.”

Nỗi lo của Bà Huệ cũng là nỗi lo chung của nhiều người đang gửi tiền tại ngân hàng.

Bởi với rất nhiều người, tích góp cả một đời gửi vào ngân hàng mà bồi thường ít ỏi như vậy thì dân “thua toàn tập”. Hơn nữa, nếu gửi vài trăm triệu hay vài trăm tỉ, khi ngân hàng phá sản, chỉ bồi thường 75 triệu đồng là không công bằng.

 

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp ché Hiệp hội Ngân hàng băn khoăn.

 

Rằng người gửi tiền vài trăm triệu đồng trở lên chỉ được bảo hiểm ci trả 75 triệu đồng là rất vô lý. Nếu xảy ra tình huống này, người dân sẽ không an tâm, bất lợi cho hệ thống ngân hàng.

 

TS Lê Xuân Nghĩa, Nguyên Phó Chủ tịch UB Giám sát Tài chính Quốc gia nói. Qua khảo sát thực tế cho thấy, trong những lúc tiền nhàn rỗi chưa biết đầu tư vào đâu. Có người gửi vào ngân hàng số tiên lên đến 110 tỉ đồng. Và số lượng người gửi tiền tiết kiệm khoảng 70-80 tỉ đồng cũng rất đông. Vạy mà tiền đưa vào ngân hàng đến khi ngân hàng phá sản chỉ được bảo lãnh 75 triệu đồng là không ổn.

 

“Điều này có thể dẫn đến việc người dân sẽ đi mua vàng và mua ngoại tệ về cất trong két. Trong khi đó, chúng ta lại đang trong tình trạng khan hiếm vốn” – Ông Nghĩa nhấn mạnh.

 

Làm sao để giảm thiểu rủi ro mất tiền.

 

Trong khi Luật còn chưa đủ, chưa rõ ràng thì người gửi tiền nên lưu ý một số điều sau để án toàn nhất:

 

Chọn ngân hàng uy tín. Đầu tiên, để gửi tiết kiệm phải lựa chọn cho mình ngân hàng để “chọn mặt gửi vàng”. Tốt nhất là mình nên chọn những ngân hàng mạnh nhất Việt Nam hiện nay mà gửi. Có 15 Ngân hàng thương mại của Việt Nam được lọt vào danh sách 500 ngân hàng thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, theo đánh giá của tổ chức này.

 

 

 

Thêm nữa, cần lưu ý rằng dù gửi tiền ở ngân hàng nào cũng mang sổ tiết kiệm về vì đó là tài sản của mình. Nếu gửi lại ngân hàng thì phải có giấy tờ biên nhận rõ ràng hoặc tìm dịch vụ thuê tủ an toàn của ngân hàng để cất giữ tài khoản.

 

Chọn kỳ hạn gửi tiền. Loại tiết kiệm được các ngân hàng thiết kế rất nhiều kỳ hạn để người dân linh hoạt lựa chọn. Kỳ ngắn là từ 12 tháng, dài là trên 12 tháng. Có ngân hàng đang có những sản phẩm gửi tiền chỉ 1, 2, 3 tuần. Do đó, tùy vào tình hình thực tế, trước khi gửi, mọi người nên cân nhắc kỹ sẽ gửi kỳ hạn nào là phù hợp nhất. Nếu chưa thu xếp ổn thỏa kế hoạch tài chính, hoặc cảm thấy không đủ tin tưởng thì chỉ nên gửi kỳ ngắn hạn.

 

Phá sản ngân hàng là biện pháp cuối cùng.

 

Giải trình về những băn khoăn của các Đại biểu Quốc hội về quyền lợi người gửi tiền khi ngân hàng phá sản. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói, việc phá sản TCTD có thể dẫn đến nguy cơ người gửi tiền rút tiên ồ ạt lan truyền. Đe dọa nguy cơ đổ vỡ dây chuyền, ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền. Ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng.

 

Do đó, cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu rất kỹ các quy định tại phương án này. Nhằm đảm bảo sự thận trọng cần thiết. Cụ thể là thẩm quyền quyết định chủ trương và phê duyệt phương án phá san thuộc Chính phủ. Chủ trương phá sản chỉ xem xét theo nguyên tắc là biện pháp cuối cùng khi TCTD được kiểm soát đặc biệt không có khả năng thực hiện. Hoặc thực hiện không thành công các phương án khác như phục hồi, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc chuyển giao bắt buộc.

 

Ngoài ra, để tránh đỗ vỡ và gây mất an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo lợi ích của người gửi tiền,…. Dự thảo luật bổ sung quy định Chính phủ có thể quyết định áp dụng việc chi trả vượt hạn mức bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp phá sản tổ chức tín dụng” – Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết.

Theo Langnhincuocsong.com

Rate this post
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan