Quy hoạch 41 tuyến cao tốc đến năm 2050

Quy hoạch 41 tuyến cao tốc đến năm 2050. Chính phủ đặt mục tiêu năm 2030 cả nước có hơn 5,000 km cao tốc. Đến năm 2050 có 41 tuyến với tổng chiều dài hơn 9,000 km.

Đây là mục tiêu được đặt ra trong Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Theo Quy hoạch, một trong những ưu tiên được đưa vào danh mục đầu tư là các tuyến cao tốc có năng lực thông hành lớn để hình thành mạng cao tốc kết nối liên vùng và là xương sống của hệ thống đường bộ quốc gia.

Trong đó, tập trung hoàn thiện tuyến đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông, một số tuyến cao tốc khu vực Nam Bộ, Miền Trung – Tây Nguyên, miền núi phía Bắc và các tuyến vành đai đô thị tại Hà Nội, TPHCM với mục tiêu cụ thể đến năm 2030, có thể đưa vào khai thác khoảng hơn 5,000 km đường cao tốc như mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Theo Quy hoạch, một trong các mục tiêu chính là tới năm 2030, cả nước có khoảng 5,004 km đường bộ cao tốc (tăng khoảng 3,841 km so với với năm 2021).

Đến năm 2050, mạng lưới đường bộ cao tốc cơ bản hoàn thiện với 41 tuyến, tổng chiều dài khoảng 9,014 km. Gồm:

2 tuyến trục dọc Bắc Nam (Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông: Từ Lạng Sơn – Cà Mau, Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây).

14 tuyến khu vực phía Bắc.

10 tuyến khu vực miền Trung – Tây Nguyên gồm 10 tuyến.

10 tuyến khu vực miền Nam gồm 10 tuyến, chiều dài khoảng 1,290 km, quy mô 4 – 10 làn xe.

3 tuyến vành đai đô thị Thủ đô Hà Nội; 2 tuyến vành đai đô thị TPHCM.

Về mạng lưới đường quốc hội, mục tiêu là tới năm 2030 có 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 29,795 km (tăng 5,474 km so với năm 2021), phân chia thành quốc lộ chính yếu và thứ yếu, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu cấp III đối với đoạn đường thông thường và cấp IV đối với đoạn khó khăn

25 công trình đường bộ trọng điểm đến năm 2025

Quy hoạch tầm nhìn 2050: Cả nước có 41 tuyến cao tốc, tổng chiều dài hơn 9,000km.
Về đường bộ ven biển, mục tiêu là xây dựng mạng lưới qua địa phận 28 tỉnh, thành phố, tổng chiều dài khoảng 3,034 km, quy mô 2 – 4 làn xe, hướng tuyến các đoạn không đi trùng các quốc lộ, cao tốc được quyết định trong quy hoạch tỉnh.

Đây là quy hoạch chuyên ngành đầu tiên được phê duyệt theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, được đánh giá có quy mô, phạm vi và sức ảnh hưởng lớn trong 37 quy hoạch chuyên ngành quốc gia của cả nước. Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cũng là một trong 5 quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải (đường bộ, đường thủy nội địa, cảng hàng không, sân bay, cảng biển, đường sắt).

Đây là lần đầu tiên các quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải được thực hiện đồng thời, có phân công rõ vai trò dựa trên lợi thế từng phương thức trên từng hành lang vận tải chính, đảm bảo tính hệ thống, kết nối đồng bộ giữa các chuyên ngành.

Việc xây dựng và thông qua quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trực tiếp là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng thẩm định 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch được xây dựng dựa trên nguyên tắc quán triệt văn kiện các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội lần thứ XII, XIII,tuân thủ Luật Quy hoạch, kế thừa quan điểm còn giá trị của quy hoạch trước đây, phù hợp đặc thù và lợi thế của lĩnh vực, khắc phục các vướng mắc, hạn chế trong 10 năm vừa qua, nhất là về tính đồng bộ, liên kết.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ lần này xác định đường bộ là phương thức linh hoạt, hiệu quả đối với cự ly ngắn và trung bình (dưới 300km), hỗ trợ gom, giải tỏa hàng hóa, hành khách cho các phương thức vận tải khác.

Theo Quy hoạch, hệ thống đường bộ phải đảm bảo kết nối giữa hệ thống đường bộ quốc gia với hệ thống đường địa phương, giữa các vùng động lực và vùng khó khăn. Kết nối đến các đầu mối vận tải và quốc tế, đặc biệt là kết nối hiệu quả với các đầu mối giao thông, hạ tầng của các phương thức khác (nhà ga đường sắt, cảng biển, cảng sông, sân bay).

Đồng thời, quy hoạch đường bộ đã được tích hợp và đồng bộ hóa với 4 quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải còn lại, từ đó xác định danh mục các dự án ưu tiên đối với hệ thống đường quốc gia, danh mục các dự án đường địa phương cần thiết phải ưu tiên đưa vào quy hoạch của tỉnh để đảm bảo tính kết nối, liên thông với mạng lưới giao thông của vùng và quốc gia, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Để đảm bảo tính linh hoạt, tính mở và sự chủ động trong đầu tư, Quy hoạch lần này cho phép có thể điều chỉnh tiến độ đầu tư các tuyến đường nếu các địa phương nhận thấy nhu cầu cần thiết đầu tư sớm hơn và có thể thu xếp nguồn lực để triển khai thực hiện; hoặc khi địa phương có nhu cầu mở rộng quốc lộ đi qua địa bàn đã được quy hoạch đô thị thì sẽ phối hợp nguồn vốn theo hướng trung ương đầu tư phần quy mô theo quy hoạch, địa phương đầu tư phần mở rộng…

Kết quả quy hoạch đã đề xuất lựa chọn danh mục các dự án ưu tiên trên nguyên tắc các dự án này đều phải bảo đảm tính lan tỏa, là động lực phát triển vùng hoặc liên vùng, đầu tư phát huy ngay hiệu quả.

Nguồn: https://vnexpress.net/quy-hoach-41-tuyen-cao-toc-den-nam-2050-4354407.html

5/5 - (2 bình chọn)

Comments are closed.

Bài viết liên quan