Quy định cấp Giấy chứng nhận cho phần đất tăng thêm

Quy định cấp Giấy chứng nhận cho phần đất tăng thêm

 

 

 

Trình tự các bước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích đất tăng thêm nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100 Luật đất đai như thế nào?

 

Luật sư Phạm Thị Bích Bảo – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An – cho biết.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai:

 

➖ Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đất đai

➖ Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Bổ sung Điều 24a như sau:

Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

✅ Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm Pháp luật về đất đai thì xem việc xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo Quy định tại điều 20 của Nghị định này.

✅ Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm Pháp luật về đất đai trước ngày 01/07/2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

✅ Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 01/07/2014 thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích đất tăng thêm sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

✅ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích phần đất tăng thêm được thực hiện theo quy định tại Điều 70. Và cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã được cấp Sổ đỏ.

 

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở đối với diện tích đất tăng thêm. Và gửi thông tin địa chính đến cơ quan Thuế, trình cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng. Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

 

Nguồn: https://bit.ly/2JRGPsy

 

 

 

 

Rate this post
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan