Cách cài vân tay khoá cửa Sello

CÁCH CÀI ĐẶT VÂN TAY CHO KHOÁ CỬA SELLO LOẠI B101

Bước 1: Sau khi vào cài đặt, bạn có thể thêm vân tay mới bằng cách làm theo các bước sau:

Nhấn mũi tên xuống (↓) để di chuyển đến tùy chọn “Quản lý vân tay” và nhấn “enter” (→).

Nhập mật khẩu admin (123456) và nhấn “enter” (→) để xác nhận.

Chọn “Thêm vân tay” và nhấn “enter” (→).

Đặt tay lên bàn phím cho đến khi khóa nhận diện được vân tay.

Khóa sẽ báo hiệu thành công khi vân tay đã được thêm thành công.

Bước 2: Sau khi đã thêm vân tay thành công, bạn có thể quay lại màn hình chính bằng cách nhấn mũi tên quay lại (←) và nhấn “enter” (→).

Lưu ý: Bạn có thể thêm nhiều vân tay khác bằng cách lặp lại các bước trong Bước 3.

Bước 3: Để sử dụng vân tay để mở cửa, đặt tay lên bàn phím và khóa sẽ nhận diện vân tay và mở cửa tự động.

Đó là các bước cơ bản để cài đặt vân tay cho khoá cửa SELLO loại B101. Lưu ý rằng hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác nhau tùy theo phiên bản cụ thể của sản phẩm.

Cài đặt tài khoản quản trị (Admin setting):

– Thêm admin chọn 1, sửa admin chọn 2, xoá admin chọn 3

Thêm admin (Add admin)

Truy cập vào giao diện quản lý hệ thống hoặc trang web quản trị.

Đăng nhập vào tài khoản admin hiện có của hệ thống.

Tìm và chọn tùy chọn “Thêm admin” hoặc “Quản lý người dùng”.

Nhập thông tin yêu cầu cho admin mới, chẳng hạn như tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu.

Xác nhận thông tin và nhấn “Thêm” hoặc “Đồng ý” để hoàn tất quá trình thêm admin.

Sau khi admin mới được tạo, họ có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu mà bạn đã tạo.

Sửa admin (Modify admin)

Để thay đổi mật khẩu admin, bạn có thể làm theo các bước sau:

Truy cập vào giao diện quản lý hệ thống hoặc trang web quản trị.

Đăng nhập vào tài khoản admin hiện có của hệ thống.

Tìm và chọn tùy chọn “Quản lý admin” hoặc “Thay đổi thông tin người dùng”.

Tìm ID của admin mà bạn muốn thay đổi mật khẩu. Nếu bạn không biết ID, bạn có thể thoát ra khỏi trang này, nhập mật khẩu hiện tại và mở cửa. Sau đó, nhìn lên màn hình LED để xem số ID hiển thị.

Chọn tùy chọn “Thay đổi mật khẩu” hoặc “Đặt lại mật khẩu”.

Nhập ID của admin cần thay đổi mật khẩu và nhấn “enter”.

Nhập mật khẩu mới gồm 6 số và nhấn “enter”.

Nhập lại mật khẩu mới 6 số và nhấn “enter” để xác nhận thay đổi mật khẩu.

Xoá admin (Del Admin)

Để xoá vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ của admin, bạn có thể làm theo các bước sau:

Truy cập vào giao diện quản lý hệ thống hoặc trang web quản trị.

Đăng nhập vào tài khoản admin hiện có của hệ thống.

Tìm và chọn tùy chọn “Quản lý admin” hoặc “Thay đổi thông tin người dùng”.

Tìm ID của admin mà bạn muốn xoá vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ. Nếu bạn không biết ID, bạn có thể thoát ra khỏi trang này, nhập mật khẩu hiện tại và mở cửa. Sau đó, nhìn lên màn hình LED để xem số ID hiển thị.

Chọn tùy chọn “Xoá vân tay”, “Xoá mật khẩu” hoặc “Xoá thẻ từ”.

Nhập ID của admin cần xoá và nhấn “enter”.

System setting: Cài đặt hệ thống

Để thực hiện các cài đặt cho khóa, bạn có thể làm theo các bước sau:

Để cài đặt thời gian cho khóa, chọn “Set Datetime” hoặc “Cài đặt thời gian” và tuân theo hướng dẫn để đặt thời gian cho khóa.

Để chọn chế độ mở khóa, chọn “Unlock mode” hoặc “Chế độ mở khóa” và từ đó, bạn có thể chọn các tùy chọn như sau:

Single mode (Chế độ mở khóa đơn): Dùng vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ để mở khóa.

Double mode (Chế độ mở khóa kép): Dùng vân tay + thẻ từ, mật khẩu + thẻ từ hoặc thẻ từ + vân tay để mở khóa.

Để cài đặt chế độ Passage Mode (Chế độ ngắt tự động khoá cửa), chọn “Passage Mode” hoặc “Chế độ ngắt tự động khoá cửa” và sau đó, bạn có thể chọn các tùy chọn như sau:

Enable (Bật): Cho phép chế độ ngắt tự động khoá tự động. Bạn có thể đặt vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ để khóa.

Disable (Tắt): Khóa cửa tự động sau 5 giây.

Để cài đặt ngôn ngữ cho khóa, chọn “Language” hoặc “Cài đặt ngôn ngữ cho khóa” và tuân theo hướng dẫn để chọn ngôn ngữ mong muốn.

Data & Records: Thông tin bộ nhớ và dữ liệu sử dụng

Để truy cập thông tin bộ nhớ và dữ liệu sử dụng của khóa, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Để xem lại quá trình mở cửa (Unlock records), chọn “Unlock records” hoặc “Xem lại quá trình mở cửa” và sau đó, bạn có thể chọn các tùy chọn như sau:

Quick query (Mở cửa nhanh): Cho phép bạn xem nhanh quá trình mở cửa gần nhất.

Query by time (Mở cửa theo thời gian cố định): Cho phép bạn xem quá trình mở cửa theo khoảng thời gian cụ thể.

Để kiểm tra thông tin về bộ nhớ (Storage info), chọn “Storage info” hoặc “Kiểm tra thông tin bộ nhớ” và sau đó, bạn có thể chọn các tùy chọn như sau:

Admins info (Thông tin admin): Cho phép bạn xem thông tin về các ID quản trị đã sử dụng và chưa sử dụng.

Users info (Thông tin người dùng): Cho phép bạn xem thông tin về các ID người dùng đã sử dụng và còn trống.

CÁCH CÀI VÂN TAY KHÓA CỬA SELLO ĐỐI VỚI LOẠI KHOÁ B2/B3/F102/V6/V8/A6/A8/A9/A68

Để thực hiện cài đặt và quản lý khoá cửa SELLO, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Bước 1: Reset khoá

Đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào mặt trong của nắp pin của khoá SELLO.

Giữ phím reset ở mặt trong của nắp pin trong 6 giây để khôi phục cài đặt gốc của khoá.

Lưu ý: Sau khi thực hiện bước này, tất cả cài đặt và dữ liệu liên quan sẽ bị xóa. Dấu vân tay nào cũng có thể mở cửa, và mật khẩu admin mặc định là 123456.

Bước 2: Cài đặt tài khoản quản trị (Admin Setting)

Nhập “*#” trên bàn phím của khoá SELLO để truy cập vào chế độ cài đặt.

Nhập mật khẩu admin, trong trường hợp này là 123456 (hoặc sử dụng dấu vân tay admin đã được đăng ký trước đó).

Sau khi nhập mật khẩu thành công, bạn sẽ có các tùy chọn như sau:

Chọn 1 để thêm admin: Theo hướng dẫn và nhập thông tin cần thiết để thêm một admin mới vào khoá.

Chọn 2 để sửa admin: Theo hướng dẫn và thực hiện các thao tác để chỉnh sửa thông tin của admin hiện có.

Chọn 3 để xoá admin: Theo hướng dẫn và nhập ID của admin cần xoá để xóa admin đó khỏi danh sách.

Thêm admin (Add admin)

Để thêm admin vào khoá SELLO, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Nhập “*#” trên bàn phím của khoá SELLO để truy cập vào chế độ cài đặt.

Nhập mật khẩu admin, trong trường hợp này là 123456 (hoặc sử dụng dấu vân tay admin đã được đăng ký trước đó).

Sau khi nhập mật khẩu thành công, bạn sẽ có các tùy chọn như sau:

Chọn 1 để thêm admin:

Tiếp theo, chọn 1 để thêm dấu vân tay: Quét vân tay của admin mới 4 lần để đăng ký.

(Hoặc)

Chọn 1 để thêm mã số: Nhập mật khẩu mới gồm 6 số và nhấn Enter, sau đó nhập lại mật khẩu và nhấn Enter để xác nhận.

(Hoặc)

Chọn 1 để thêm thẻ từ: Đưa thẻ từ gần phím số 5 để tự động nhận thẻ và đăng ký.

Sửa admin (Modify admin)

Để sửa đổi mật khẩu của admin trong khoá SELLO, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Nhập “*#” trên bàn phím của khoá SELLO để truy cập vào chế độ cài đặt.

Nhập mật khẩu admin, trong trường hợp này là 123456 (hoặc sử dụng dấu vân tay admin đã được đăng ký trước đó).

Sau khi nhập mật khẩu thành công, bạn sẽ có các tùy chọn như sau:

Chọn 1 để sửa admin.

Tiếp theo, chọn 2 để thay đổi mật khẩu admin.

Nhập ID của admin cần thay đổi mật khẩu, sau đó nhấn “#”. Để biết ID tương ứng, bạn có thể thoát khỏi chế độ này và nhìn lên màn hình LED để xem số ID hiển thị (ví dụ: ID:002).

Nhập mật khẩu mới gồm 6 số và nhấn “#”.

Sau đó, nhập lại mật khẩu mới 6 số và nhấn “#” để xác nhận thay đổi mật khẩu.

Xoá admin (Del admin)

Để xoá admin trong khoá SELLO, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Nhập “*#” trên bàn phím của khoá SELLO để truy cập vào chế độ cài đặt.

Nhập mật khẩu admin, trong trường hợp này là 123456 (hoặc sử dụng dấu vân tay admin đã được đăng ký trước đó).

Sau khi nhập mật khẩu thành công, bạn sẽ có các tùy chọn như sau:

Chọn 3 để xoá admin.

Nhập ID của admin cần xoá, sau đó nhấn “#” để xác nhận. Để biết ID tương ứng, bạn có thể thoát khỏi chế độ này và nhìn lên màn hình LED để xem số ID hiển thị (ví dụ: ID:002).

Thêm người dùng (Add user)

Nhập “*#” trên bàn phím của khoá SELLO để truy cập vào chế độ cài đặt.

Nhập mật khẩu admin, trong trường hợp này là 123456 (hoặc sử dụng dấu vân tay admin đã được đăng ký trước đó).

Sau khi nhập mật khẩu thành công, bạn sẽ có các tùy chọn như sau:

Chọn 2 để thực hiện cài đặt người dùng.

Tiếp theo, chọn 1 để thêm người dùng.

Sau đó, chọn loại xác thực mà bạn muốn sử dụng:

Chọn 1 để thêm dấu vân tay: Quét vân tay của người dùng mới 4 lần để đăng ký.

Hoặc chọn 2 để thêm mã số: Nhập mật khẩu mới gồm 6 số và nhấn Enter, sau đó nhập lại mật khẩu và nhấn Enter để xác nhận.

Hoặc chọn 3 để thêm thẻ từ: Đưa thẻ từ gần phím số 5 để tự động nhận thẻ và đăng ký.

Sửa người dùng (Modify user)

Nhập “*#” trên bàn phím của khoá SELLO để truy cập vào chế độ cài đặt.

Nhập mật khẩu admin, trong trường hợp này là 123456 (hoặc sử dụng dấu vân tay admin đã được đăng ký trước đó).

Sau khi nhập mật khẩu thành công, bạn sẽ có các tùy chọn như sau:

Chọn 2 để thực hiện cài đặt người dùng.

Tiếp theo, chọn 2 để sửa người dùng.

Nhập ID của người dùng cần thay đổi mật khẩu và nhấn “#”. Để biết ID tương ứng, bạn có thể thoát khỏi chế độ này và nhìn lên màn hình LED để xem số ID hiển thị (ví dụ: ID:010).

Nhập mật khẩu mới gồm 6 số và nhấn “Enter”.

Sau đó, nhập lại mật khẩu mới 6 số và nhấn “#” để xác nhận thay đổi mật khẩu.

Xoá người dùng (Del user)

Nhập “*#” trên bàn phím của khoá SELLO để truy cập vào chế độ cài đặt.

Nhập mật khẩu admin, trong trường hợp này là 123456 (hoặc sử dụng dấu vân tay admin đã được đăng ký trước đó).

Sau khi nhập mật khẩu thành công, bạn sẽ có các tùy chọn như sau:

Chọn 3 để xoá người dùng.

Nhập ID của người dùng cần xoá và nhấn “Enter”. Để biết ID tương ứng, bạn có thể thoát khỏi chế độ này và nhìn lên màn hình LED để xem số ID hiển thị (ví dụ: ID:010).

LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với số 0909477288 – 0982722066 – 0965241419 để được tư vấn về các dịch vụ khóa vân tay

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan